Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych Zadzwoń do nas! +48 71 354 56 24

Informacja prawna

Przeczytaj poniższe warunki użytkowania przed skorzystaniem z tej strony. Informacje zamieszczone na tej stronie pochodzą od Area Cooling Solutions i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając z portalu lub ściągając z niego jakiekolwiek materiały, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej informacji prawnej. Jeśli użytkownik nie akcpetuje tych warunków, sugerujemy nie korzystać z witryny ani nie pobierać z niej żadnych materiałów. 

Wyłączenie odpowiedzialności

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. AREA NIE GWARANTUJE POPRAWNOŚCI I KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW ANI WIARYGODNOŚCI WSKAZAŃ, OPINII, DEKLARACJI LUB INNEGO TYPU ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE LUB ROZPRZESTRZENIANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM INFORMACJI. TYM SAMYM OŚWIADCZAMY, ŻE POLEGAJĄC NA TYCH OPINIACH, DEKLARACJACH ORAZ WIADOMOŚCIACH, UŻYTKOWNIK ROBI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ ZWIĄZANEGO Z TYM RYZYKA. AREA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA POPRAWEK LUB UZUPEŁNIEŃ W DOWOLNEJ CZĘŚCI PORTALU WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. AREA MA PRAWO MODYFIKOWAĆ W DOWOLNY SPOSÓB, W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA ZAMIESZCZONE NA STRONIE MATERIAŁY I TREŚCI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, PROGRAMÓW, USŁUG  I CEN. NINIEJSZY PORTAL, DOSTĘPNE NA NIM MATERIAŁY, TREŚCI ORAZ SOFTWARE SĄ DOSTARCZANE BEZPOŚREDNIO I NIE PODLEGAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI (WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ), W TYM GWARANCJOM NIENARUSZENIA PRAW, ZDOLNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Zastrzeżenie

W ŻADNYM WYPADKU AREA ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB INNEGO RODZAJU (W TYM PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB W ZYSKACH, UTRATĘ INFORMACJI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZAWARTYCH W PROGRAMACH ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI), NA JAKIE MOŻE BYĆ NARAŻONA JAKAKOLWIEK JEDNOSTKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, TREŚCI I FUNKCJI NINIEJSZEGO PORTALU LUB INNYCH STRON DO KTÓRYCH NINIEJSZY PORTAL ODSYŁA, TAKŻE W PRZYPADKU UPRZEDZENIA PRZEZ ZESPÓŁ AREA O MOŻLIWYCH SZKODACH.

Uzupełnij aby pobrać cennik

* Pola oznaczone (*) są obligatoryjne.